Forum

ТаНгРа, Guild Rules
Posts
Topics

Предложения

В този форум, ще очакваме предложения, от активни гилд играчи с титла "Member" и нагоре, за това, какви според вас трябва или не трябва да са правилата при нас. Моля да имате предвид, че те не са уточнени за момента, така че всяко едно ще се вземе под внимание и обсъди, така че няма да останете ощетени, за отделеното от Вас време. Благодаря ви!

9
1

Правила на Гилдията!

Това са правилата на гилдия TaHrPa-Emeriss. Всеки, който желае да бъде част от нас, трябва да приеме и правилата, които изповядваме!

14
2

  
Working

Please Login or Register